Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO

W wykonaniu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) informujemy, iż:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zbigniew Wrotek, prowadzący działalność gospodarczą jako Wrotek Zbigniew Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe UNIGUM w Toruniu, ul. Dworcowa 3d, NIP: 879-026-12-35, REGON:870503351, tel: 56 6574040, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia,

b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wynikających z przepisów prawa podatkowego, czy ustawy o rachunkowości – podstawą prawną jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia,

c) w celu badań jakości obsługi oraz celów analitycznych i statystycznych - podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia),

d) w celu utrzymania współpracy handlowej, związanych z prowadzoną działalnością - podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia),

e) w celu ewentualnego rozpatrywania reklamacji, ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz ochronie przed roszczeniami - podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit. b, c i f Rozporządzenia).

3. Dane osobowe Administrator uzyskuje bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub pozyskuje z ogólnie dostępnych źródeł (strony internetowe, baza CEIDG, baza REGON). Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, dane o dotychczasowej współpracy, numery kont bankowych. Administrator może również przetwarzać dane w postaci numerów rejestracyjnych pojazdów, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem wykonywanej usługi (np. w przypadku świadczenia usług polegających na naprawie pojazdu, czy przyjęcia opon na przechowanie). Administrator przekazuje dane osobowe wyłącznie podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne dla wykonania umowy, na przykład dostawcom systemów informatycznych i usług internetowych, podmiotom zajmującym się przygotowaniem technicznym, realizacją zamówień i usług, w tym podmiotom prowadzącym punkty serwisowe firmy UNIGUM (agentom), podmiotom zajmującym się obsługą księgową, fakturowaniem i rozliczaniem umów, podmiotom świadczącym usługi przewozowe, prawne i dochodzenia należności, wywiadowniom gospodarczym, operatom pocztowym i kurierom, bankom przy realizacji płatności oraz organom uprawnionym do pozyskania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli takie przetwarzanie będzie niezbędne dla realizacji lub ochrony przed roszczeniami oraz przez czas, w którym Administrator jest zobowiązany do ich przechowywania zgodnie z przepisami podatkowymi i ustawą o rachunkowości. Po zakończeniu trwania umowy dane mogą być przetwarzane w zakresie jaki będzie niezbędny dla utrzymania współpracy handlowej.

5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje w każdym czasie prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do tych danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych przez Administratora jest sprzeczne z Rozporządzeniem.

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy i osoba, której te dane dotyczą nie jest zobowiązana do podania danych osobowych, jednakże konsekwencją braku zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy.

8. Administrator nie stosuje procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Awaria w trasie? Zadzwoń! Mobilny Serwis Opon!   Toruń 604 216 516    Chojnice 664 96 68 29

kim jesteśmy

Point S UNIGUM to sieć profesjonalnych serwisów ogumienia i szybkich napraw, dostarczająca towary i usługi w konkurencyjnych cenach, z gwarancją najwyższej jakości ich wykonania.

serwis mobilny

Mobilny Serwis Opon, Mobilna Wulkanizacja Toruń i Chojnice, to w pełni wyposażone pojazdy, świadczące usługi naprawy i wymiany wszystkich rodzajów opon w dogodnym dla Państwa czasie i miejscu.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych